Условия

Условия за ползване на сайта за безплатни обяви Gratis.bg

Gratis.bg е уеб базирана платформа за безплатни обяви.
Gratis.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните обяви.
Gratis.bg няма каквито и да било отношения с продаващите/купуващите потребители.
Gratis.bg не носи отговорност за евентуални възникнали некоректни отношения между потребителите, в следствие на контакти и покупки/продажби, осъществени чрез Gratis.bg.

Gratis.bg се задължава да поддържа сайта в изправност, както и да следи за добрия тон и цялостта на обявите.
При наличие на обява/коментар/съобщение, засягащи нечии права или интереси, Gratis.bg се задължава да провери и ако се налага да премахне нежеланото съдържание. Моля, използвайте формата за контакти, за да се свържете с нас!

Всички публикувани потребителски данни в Gratis.bg са направени от собствениците им по собствено желание. Всеки потребител има възможност да определи какви данни да се показват в сайта.
Gratis.bg няма да споделя Вашия email и/или публично необявени данни с трети лица.
Email адреса на потребителя ще бъде използван за потвърждение на регистрация, за получаване на известия при постъпване на коментари към обява и за получаване на известия при постъпване на лично съобщение.

Информацията, която Gratis.bg може да изисква от потребителите, може да включва име, фамилия, населено място и т.н. Информацията се въвежда доброволно от потребителя и се използва единствено за ползване на услугите на Gratis.bg. Потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защита.

Потребителите на Gratis.bg се задължават да:
Публикуват само собствени обяви или обяви от името на трети лица, от които са упълномощени.
Да не публикуват обяви с нецензурно, невярно, подвеждащо и измамно съдържание, както и съдържание, неподходящо за лица под 18 години.
Да не пречат на нормалната работа на сървъра (flood,spam и т.н.)
Спазват добрия тон в коментарите си и/или личните си съобщения