ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Цена: 0лв


no-image-16270

Описание


...

22.11.2017 18:56

200 Прегледи

0 Коментари

Принтирай обявата

Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.009-0023-С01 с наименование „Развитие на Национален клъстер за модни облекла ООД по Компонент 1 и 2 на процедурата „Развитие на клъстери в България”“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”, «Национален клъстер за модни облекла» ООД търси да назначи ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР.

Основни изисквания:

Изпълнителният директор е необходимо да бъде с доказана управленска квалификация, поне с четири годишен мениджърски опит в сферата на производството и търговията с облекло, както и с добра и иновативна визия за възможно по-възходящото развитие на НКМО.

Основни задължения:

• отговаря цялостната организация и управление на оперативните дейности на клъстера в съответствие с визията, целите и приоритетите на НКМО;
• следи за ефективното и коректно изпълнение на заложените в проекта дейности на основа на предложения график и възприетата методология за тяхното изпълнение, като при необходимост ще предприема корективни мерки.
• комуникира пряко с потенциални членове на клъстера, инициира началото на търговски преговори с потенциални клиенти и доставчици, договоря условията на сътрудничество.

Заетостта на изпълнителния директор ще бъде през целия период на изпълнение на проекта – 18 месеца, като се предвижда да бъде ангажиран на пълен работен ден.

Кандидатстването се извършва по електронната поща на следния адрес: info@klasterbgfashion.com чрез изпращане на следните документи:
1. Автобиография.
2. Документи, доказващи опит и квалификация в съответната област.
3. Референции от трета страна (по желание).

Срок за представяне на кандидатури: 27/11/2017г.

Детайли


Уебсайт / линк www.klasterbgfashion.com
Телефон 0886175320
Категория
Ключови думи   

Локация


Коментари

Други обяви