Експерт по създаване на сътрудничества и интернационализация.

Цена: 0лв


no-image-16269

Описание


...

22.11.2017 18:46

202 Прегледи

0 Коментари

Принтирай обявата

Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.009-0023-С01 с наименование „Развитие на Национален клъстер за модни облекла ООД по Компонент 1 и 2 на процедурата „Развитие на клъстери в България”“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”, «Национален клъстер за модни облекла» ООД търси да назначи Експерт по създаване на сътрудничества и интернационализация.

Основни изисквания:
Експертът по създаване на сътрудничества и интернационализация трябва да бъде със задълбочени познания по международна търговия, да е способен да идентифицира и развие потенциални бизнес контакти и сътрудничества със сродни организации извън България. Експертът ще направлява и управлява целия процес по намиране на международни контрагенти, договориране, ценообразуване, логистика и експедиция на продукцията на клъстера и на неговите членове към и от чуждестранни партньори.
Други изисквания:
• подходящо висше образование;
• умения за водене на преговори и презентации;
• реален външнотърговски опит ще се счита за предимство;
• отлично ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо;
• ползване на втори чужд език ще се счита за предимство;
• познаване на международните търговски закони и споразумения, митническите закони и разпоредби в различни страни;
• предприемчивост, бизнес усет и умения да открива и експлоатира нови пазарни възможности.

Основни задължения:
• проучване на особеностите на целевите международни пазари;
• установяване на връзки, поддържане на кореспонденция, изготвяне на сравнителни анализи, изготвяне на предложения за сключване на договори и подготвяне на основните им клаузи;
• осигуряване на ефективна и взаимна допълняемост с тази на търговския директор на клъстера;
• пряко участие в изграждането и поддържането на актуална база данни за чуждестранните партньори и контрагенти на клъстера.
Заетостта на експерта по създаване на сътрудничества и интернационализация ще бъде през целия период на изпълнение на проекта – 18 месеца, като се предвижда да бъде ангажиран на непълен работен ден (4 часа).
Кандидатстването се извършва по електронната поща на следния адрес: info@klasterbgfashion.com чрез изпращане на следните документи:
1. Автобиография.
2. Документи, доказващи опит и квалификация в съответната област.
3. Референции от трета страна (по желание).

Срок за представяне на кандидатури: 27/11/2017г.

Детайли


Уебсайт / линк www.klasterbgfashion.com
Телефон 0886175320
Държава Bulgaria
Област Област София
Дистанция 5,286 километра
Адрес бул. „Драган Цанков“, София
Категория
Ключови думи   

Локация


Коментари

Други обяви